บริษัท ฟินมอร์ จำกัด สาขา ศรีราชา

352/10 หมู่ 8 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

โทร : 038-298-385 แฟกซ์ 038-298-388